KUPI KARTU
menu opener

Odgovorno poslovanje

ISO standardi u kompaniji Mobilitas

Sertifikacina provera usklađenosti Mobilitas-a prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 održana je u januaru 2018. godine od strane sertifikacionog tela TUV Rheinland, dok je resertifikaciona provera prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 uspešno završena u januaru 2021 i kompaniji Mobilitas su izdati zvanični sertifikati.

Mobilitas je prva transportna kompanija u Srbiji koja je 2019. godine uspešno sertifikovana prema zahtevima standarda ISO 39001, Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja.

Tokom 2020. godine je završena i sertifikacija prema zahtevima standarda ISO 27001 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija i ISO 50001 Sistem menadžmenta energijom.