KUPI KARTU
menu opener

Besplatna obuka za D kategoriju

Usavršavanje i obuka

BESPLATAN PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ZA VOZAČE AUTOBUSA

• Kompanija Mobilitas 2019. godine pokrenula je besplatan program koji je omogućio sticanje uslova i rad na poslovima vozača autobusa u poslovnim jedinicama u Beogradu, i Požarevcu
• Program za cilj ima usavršavanje i obuku novih vozača koje će kompanija zaposliti, te smanjenje trenda odlaska profesionalnih vozača iz Srbije

Problem odliva profesionalnih vozača, koji u perspektivi može da postane i bezbednosni rizik po našu zemlju, podstakao je kompaniju Mobilitas da započne program stručnog usavršavanja i osposobljavanja za vozače „D“ kategorije, sa ciljem da dobrim uslovima i kvalitetnom edukacijom doprinese smanjenju trenda odlaska profesionalnih vozača iz Srbije. Ovaj program omogućiće sticanje uslova i rad na poslovima vozača autobusa u poslovnim jedinicama Mobilitas u Beogradu i Požarevcu. Pravo na učešće u programu imaju zaposleni u kompaniji, kao i lica van nje.
Problem odlaska profesionalnih vozača u inostranstvo u potrazi za boljim uslovima rada je sve više u fokusu javnosti, a ovaj trend bi mogao postati gorući problem ukoliko se nastavi. Zabrinjava podatak da je više od pet hiljada profesionalnih vozača napustilo Srbiju u proteklih nekoliko godina. U razmatranju koraka koje odgovorne kompanije u industriji transporta mogu samoinicijativno da naprave, kao jedno od logičnih i mogućih rešenja nameće se efikasniji sistem školovanja i obuka novih vozača.
Program kompanije Mobilitas sastoji se u finansiranju sticanja „D“ kategorije za upravljanje motornim vozilom od strane kompanije, koja je ujedno i budući poslodavac, imajući u vidu da će sa kandidatom koji stekne zvanje vozača autobusa po ovom programu Mobilitas zaključiti ugovor o radu na neodređeno vreme. Kompanija će za odabrane kandidate, za koje je uslov da već poseduju vozačku dozvolu „C“ kategorije, snositi troškove praktične i teorijske nastave u ovlašćenoj i odabranoj auto školi, kao i polaganje ispita.
Prema nekim procenama, u Srbiji je godišnje potrebno školovanje i obuka oko 2.000 profesionalnih vozača, kako bi se odgovorilo na potrebe domaćih i međunarodnih prevoznika.
Iz kompanije ističu da je važno prepoznati problem i predano raditi na njegovom rešavanju, kako bi se stvorili zdravi temelji za rast i dugoročni razvoj poslovanja. Pored toga dodaju da je kompanija Mobilitas pokretanjem ovog programa obuke još jednom pokazala svoju posvećenost stvaranju pozitivne radne okoline i zdrave konkurencije u industriji transporta.
Kao što ulaganje u nauku, obrazovanje i radnu praksu za mlade ljude pomaže sprečavanju njihovog odlaska u inostranstvo nakon završenog školovanja, programi usavršavanja i dokvalifikacije pripadnika određenih profesija pomažu podizanju nivoa kvaliteta usluga, te stvaranju novih potencijala i radnih mesta. Kompanije za javni prevoz putnika, staranjem o zadovoljstvu svojih zaposlenih i programima
usavršavanja, pomažu kako radnicima, tako i bezbednoj okolini i sigurnoj vožnji za sve korisnike. U tom smislu, ovaj program kompanije Mobilitas postavlja standarde u industriji, i pomaže stvaranju kvalitetnih kadrova na odgovornoj poziciji.
Za besplatan program i obuku, možete poslati svoju prijavu na: dragan.jevtic@mobilitas.rs ili pozvati telefon 011/3317517.