KUPI KARTU
menu opener

Obuka vozača

Mobilitas Srbija početkom februara otvara Centar za obuku vozača za CPC licencu.

Mobilitas Srbija ovlašćena je od strane Agencije za bezbednost saobraćaja kao Centar za obuku profesionalnih vozača za CPC.  S tim u vezi, organizuje i sprovodi obuke za CPC.

Dozvola za sprovođenje obuke za sticanje CPC je javna isprava (rešenje) koju izdaje Agencija sa rokom važenja od 5 godina.

Pohađanje obavezne početne obuke je obaveza svih vozača koji nisu stekli priznatu kvalifikaciju, odnosno koji su nakon 29. decembra 2019. stekli pravo na upravljanja vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E.

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični Sertifikat o stručnoj kompetetnosti.

Petogodišnji period važenja kvalifikacione kartice počinje od momenta izdavanja kvalifikacione kartice profesionalnog vozača, odnosno datuma naznačenog na kartici. U toku tih 5 godina profesionalni vozač je u obavezi da pohađa periodičnu obuku od najmanje 35 nastavnih časova. Na ovaj način profesionalni vozač stiče periodični CPC koji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja sa rokom važenja od 5 godina.

U toku jedne kalendarske godine, vozač može prisustvovati najviše 2 seminara unapređenja znanja koji moraju imaju različite planove i programe rada.

 

PLAN I PROGRAM

Na početku predavanja, polaznici prolaze obavezni test znanja. Nakon održanih predavanja, polaznici polažu još jedan test. Oba testa služe kao orijentacija i provera znanja i ne ulaze u konačnu potvrdu za izdavanje licence.

Obuka koju je potrebno da vozači pređu obuhvata sledeće teme: 

Aktuelni propisi iz oblasti transporta tereta i putnika

Tahografi i radno vreme

 

PREDAVAČI:

Mobilitas uspešno je sertifikovala 4 predavača koji su u prethodnom periodu stekli Licencu za obavljanje poslova predavača za CPC.

Marija Filipović, diplomirani master saobraćaja

Čedomir Pirković, diplomirani master saobraćaja

Miloš Dangubić, diplomirani inžinjer mašinstva

Predrag Basta, diplomirani inžinjer mašinstva

Direktor Centra za obuku vozača:

Dušan Krstić,  diplomirani saobraćajni inžinjer za drumski i gradski saobraćaj i transport

 

 

INFORMACIJE:

Predavanja se održavaju u prostorijama za to predviđenim na Novom Beogradu ( prostorije Alfa BK na Novom Beogradu, adresa Palmira Toljatija 3 ).

Predavanja sadrže 7 časova u trajanju od 45 minuta.

Za sve informacije, možete se obratiti administratoru centra na sledeći način:

Mail: cpc.centar@mobilitas.rs

Tel: 0628800364