KUPI KARTU
menu opener

BEOGRAD-KUČEVO-MAJDANPEK

r. b. polaska Km Stanice / stajališta r. b. polaska
1 2 3
9:45 18:45 0 BEOGRAD – AS 17:30
9:57 18:57 4 AUTOKOMANDA 17:15
10:56 19:56 83 MORAVA-MORAVKA 16:16
10:58 19:58 84 LIPOV LAD 16:14
11:00 20:00 85 SAMOPOSLUGA-MIP 16:12
11:02 20:02 86 POŽAREVAC – AS 16:10
11:05 20:05 16:00
11:08 20:08 88 KRUŠKA – 1 15:57
11:10 20:10 89 KRUŠKA – 2 15:55
11:15 20:15 96 SALAKOVAC 15:50
11:22 20:22 103 ŠAPINE 15:43
11:26 20:26 106 ZABREGA 15:39
11:32 20:32 112 DIVAN 15:33
11:34 20:34 113 KOBILJE – R 15:31
11:39 20:39 117 MAKCE (Krak Rabrovo) 15:26
11:42 20:42 119 V. BRESNICA 15:23
11:45 20:45 121 RABROVO 15:20
11:50 20:50 125 MUSTAPIĆ – R 15:15
11:53 20:53 127 MIŠLJENOVAC 15:12
11:56 20:56 129 LJEŠNICA 15:09
12:01 21:01 133 SENA 15:04
12:06 21:06 137 TURIJA 14:59
12:11 21:11 141 KAONA 14:54
12:15 21:15 144 KUČEVO – AS 14:50
12:20 21:20 14:45
12:29 21:29 151 NERESNICA 14:36
12:34 21:34 154 POPOVAC 14:31
12:37 21:37 156 LANKA 14:28
12:39 21:39 158 VOLUJA 14:26
12:41 21:41 160 KRST 14:24
12:43 21:43 162 BRODICA – R 14:22
12:49 21:49 167 ŽELEZNIK 14:16
12:51 21:51 169 BOSILJKOVAC 14:14
12:57 21:57 174 BLAGOJEV KAMEN 14:08
13:13 22:13 187 D. LUG – R 13:52
13:20 22:20 194 MAJDANPEK – AS 13:45

Režim obavljanja prevoza : Pod 2 i 3 saobraća svakodnevno.
Pod 1 saobrća svakodnevno osim nedeljom i državnim praznikom.